KASIH SAYANG

KASIH SAYANG

20060318

Remaja perlu dibimbing

Menyedari para remaja sekarang ini menghadapi kemelut dalam pelbagai aspek baik dalam sudut sosial mahupun sudut kerjaya Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Sembilan telah mengadakan Bengkel Jejak Remaja pada 18 Mac 2006 yang lalu. Seramai lebih kurang 300 para remaja lepasan SPM yang telah menghadiri bengkel berkenaan yang bertujuan untuk mempertingkatkan jati diri remaja selaras dengan kehendak Islam agar mereka menjadi remaja cemerlang dunia dan cemerlang di akhirat.

Dalam ucapan perasmian program berkenaan oleh Sdr Sufian Ibrahim selaku Pengerusi Yayasan Amal Malaysia Cawangan Negeri Sembilan menyarankan kepada para remaja agar sentiasa taat kepada perintah Allah juga , taak kepada ibu bapa disamping menuruti tunjuk ajar yang diberikan oleh guru-guru. Beliau juga menyeru agar para remaja sentiasa meringankan tulang untuk bersedia memberikan khidmat kepada masyarakat secara sukarela dalam apa jua bidang yang diperlukan.

Program Motivasi Jejak Remaja ini adalah sebahagian daripada program berterusan Yayasan Amal Malaysia dalam membentuk para remaja yang mempunyai jati diri muslim yang berakhlak mulia dimana sebelum ini beberapa pelajar bidang perubatan telah diberi pendedahan menjalankan kerja-kerja kemasyarakatan dalam program khidmat kesihatan.