KASIH SAYANG

KASIH SAYANG

20171115

Syarikat berpendapat graduan baharu tidak bersedia untuk bekerja

Syarikat berpendapat graduan baharu tidak bersedia untuk bekerja

Kadar pengangguran mengikut bidang pengajian

Kadar pengangguran graduan, mengikut tahap pengajian

Sumber : Laman web Bank Negara Malaysia, Laporan Tahunan 2016
Pengangguran Belia di Malaysia: Perkembangan dan Pertimbangan Dasar

20171109

Keluarga sembilan beranak perlukan simpati ramai


Keluarga sembilan beranak perlukan simpati ramai - Harakah 10 November 2017